ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมผลักดัน Soft Power ให้กรุงเทพมหานคร กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ททท. กับ กรุงเทพมหานคร

โดยมี ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กทม. ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร วันนี้จึงได้เชิญทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครไม่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเข้าใจตลาดและวิธีปฏิบัติมากกว่า
เรื่องแรกดูนโยบาย 216 นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหลายเรื่องที่สอดคล้องกัน เช่น การทำอัตลักษณ์ของย่าน 50 อัตลักษณ์ เพื่อหาคุณค่าทางวัฒนธรรม การทำ 12 เทศกาล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเทศกาลอยู่แล้วหลายเทศกาล กรุงเทพมหานครได้เสนอ 12 เทศกาล คณะทำงานจะมีการหารือในรายละเอียดใน 1 เดือนอาจมีมากกว่า 1 เทศกาลก็ได้
โดยเป็นเทศกาลที่น่าสนใจ เช่น เทศกาลแข่งเรือยาว เทศกาลดอกไม้ เทศกาลหนังกลางแปลง เทศกาลงานคราฟต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการจัดงานหลายอย่าง เช่น งานวิ่ง อะเมซิ่งไทยแลนด์ เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกัน
และมีหลายโครงการที่ทำเป็นรูปธรรมได้ เช่น การผลักดันการท่องเที่ยวในคลองย้อนไปในบรรยากาศเวนิสตะวันออก โดยเลือกคลองที่เหมาะสมแล้วพัฒนาไป อาจขยายจากที่รัฐบาลหรือผู้ว่าฯ อัศวิน ได้ทำไว้ เส้นทางคลองแสนแสบหรือฝั่งธนฯ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวอีกด้วยว่า เอาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ที่เรามี เสน่ห์เรื่องอาหาร ความมีน้ำใจ ความอยากมาเที่ยวเมืองไทย ประสานกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อว่ากรุงเทพฯ จะกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก โดยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างรายได้ เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเร่งดำเนินการ


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom