ไทยเตรียมเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ปัจจัยสำคัญผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายยัง หลิว ประธานกรรมการ บริษัท ฟอกคอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยบริษัท ฟอกคอนน์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ฮอริซอน พลัส ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่เลือกไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่จะมีส่วนช่วยนำการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยได้อย่างดี

ขณะที่ประธานฟอกคอนน์ระบุว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ ปตท. มองว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่จะเป็นโอกาสสำคัญของไทย ในการสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจประเทศ โดยพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต ทั้งในแง่การผลิตและนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ของโลก

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตแพลตฟอร์ม Mobility-In-Harmony ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ช่วยการจ้างงาน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประธานฟอกคอนน์ได้ชื่นชมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อีอีซีเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 1 ในอุตสาหกรรมกลยุทธ์ จึงเชิญชวนบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะและเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก พิจารณาไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งประธานฟอกคอนน์ยินดีร่วมมือกับไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ในอาเซียน


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)