บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต ยกเลิกการใช้ถ่านหิน

- ข่าวต้นชั่วโมง


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ในฐานะประธานความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ต้องบรรลุเป้าหมาย Coal Free 2022 ยกเลิกการใช้ถ่านหิน

ซึ่งล่าสุดโรงงานแปรสภาพขนเป็ด-ไก่ท้ายบ้านได้ยกเลิกการใช้ถ่านหินตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจสัตว์บกของซีพีเอฟยกเลิกการใช้ถ่านหินแล้วทั้งหมด ขณะนี้ยังเหลือเพียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยและโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค ที่มีแผนยกเลิกใช้ถ่านหินภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยทั้ง 3 โรงงานที่ยกเลิกการใช้ถ่านหิน จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มอีก 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

นายพีรพงศ์กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจสัตว์บกของซีพีเอฟได้ยกเลิกใช้ถ่านหินแล้วทั้งหมด จากที่ก่อนหน้านี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกทั้งหมด 13 แห่ง ยกเลิกการใช้ถ่านหินไปแล้วตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งภายในปีนี้ ซีพีเอฟจะสามารถยกเลิกการใช้ถ่านหินสำหรับกิจการในประเทศไทยได้ 100% อย่างแน่นอน”
สำหรับโรงงานแปรสภาพขนเป็ด-ไก่ท้ายบ้าน เป็นโรงงานสุดท้ายของธุรกิจสัตว์บกที่ยกเลิกใช้ถ่านหิน และหันมาใช้พลังงานจากชีวมวล โดยเลือกใช้ชีวมวลที่มาจากวัสดุจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ไม้สับ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย
ซึ่งนอกจากช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลง นอกจากนี้โรงงานยังได้ลงทุนติดตั้งระบบบำบัดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ด้วยระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพื่อกำจัดกลิ่นและฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ซึ่งนอกจากภายในปีนี้ บริษัทเดินหน้ายกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% แล้ว ยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 27% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สปอตเพื่อสังคม