บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ยื่นคำฟ้อง และคำร้องขอทุเลาการบังคับฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณา และยกเลิก TOR และ RFP ของการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่

- ข่าวต้นชั่วโมง


เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รอบ 2 ว่า เมื่อศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ยกเลิกการประมูล

และประกาศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ยกเลิกการประมูลฯ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทางบริษัทฯ จึงเห็นว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ รฟม. ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องกลับไปใช้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) หรือ TOR และเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ตามหลักเกณฑ์การประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือน ก.ค.63

นายคีรี กล่าวว่า “ผมไม่อยากกล่าวถึงรายละเอียดของการประมูลของโครงการครั้งใหม่นี้มากนัก เนื่องจากเราเชื่อว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะถูกกฎหมาย และน่าจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน

และทำให้ รฟม. เองเสียโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากการจำกัดแข่งขันในการประมูลดังกล่าว ทั้ง TOR และ RFP ที่ออกมาเป็นการกีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้สามารถเข้าร่วมประมูลได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พร้อมประมูลสายสีส้ม แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้อง เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด”

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทฯ และพันธมิตร ไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพราะหลังจากศึกษารายละเอียด TOR และ RFP ฉบับใหม่ พบว่า มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขแตกต่างไปจากเดิม และเป็นเงื่อนไขที่มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กีดกันการแข่งขัน ทำให้เอกชนที่เคยมีคุณสมบัติและสามารถเข้าประมูลได้ในครั้งที่ผ่านมา ไม่สามารถเข้าประมูลครั้งนี้ได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจถือได้ว่า มีเจตนากีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด จนอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

ตลอดจนขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมติ ครม. และคำพิพากษาศาลปกครอง รวมถึงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้อง และคำร้องขอทุเลาการบังคับฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณา และยกเลิก TOR และ RFP ของการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่นี้ พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งห้ามไม่ให้นำ TOR และ RFP ใหม่มาใช้ในการประมูลโครงการนี้

และกลับไปใช้ TOR และ RFP ของการประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือน ก.ค.63 ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมติ ครม. ตลอดจนเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครอง โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ขณะเดียวกันในวันนี้ (27 ก.ค.) ทางบริษัทฯ ก็ได้ยื่นหนังสือสงวนสิทธิดำเนินการทางกฎหมาย และขอคัดค้านการประมูลโครงการโดยใช้ TOR และ RFP ใหม่ต่อคณะกรรมการ รฟม. ผู้ว่าการ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ แล้ว


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ