BEM นำทีมเดินทางมายื่นข้อเสนอประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำทีมเดินทางมายื่นข้อเสนอประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยยื่นข้อเสนอในนาม BEM มีผู้รับเหมางานโยธาคือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอรวมกว่า 300 กล่อง
สำหรับการเปิดรับซองข้อเสนอในวันนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หลังจากนั้นจะเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 1 ส.ค.นี้ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในปลายปี 2565

โดยมีข้อกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้รับคะแนนการประเมินรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอในซองที่ 3 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน ทั้งนี้ เอกชนที่ซื้อซองเอกสารและมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้รวม 14 ราย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol