เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่าแม้การส่งออกใน 5 เดือนแรกจะทำได้ดี แต่เกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนสูง 30%

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อรวมกับค่าแรงงาน ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นมา 30% แต่ราคาผลผลิตหน้าสวน ของเกษตรกรไม่ได้สูงขึ้นตาม สศก.ได้พยายามช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนปุ๋ย ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ยังมีส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายที่ 20% รวมทั้งหาวิธีรับมือเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภค ซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่สามารถจับต้องได้ เรื่องภาระค่าครองชีพของประชาชน ต้องให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลครบวงจร
สำหรับสถานการณ์ความมั่นคงอาหารที่หลายๆประเทศต่างวิตกกังวล โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศว่าประชากรของโลก 200 ล้านคน กำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารจากโควิด-19 ฯลฯ ทำให้ประเทศผู้ผลิตอาหารออกนโยบาย ห้ามส่งออกเพื่อรักษาสมดุลอาหาร เพื่อเลี้ยงคนในประเทศ ซึ่งประเทศไทย ยังรักษาการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรได้ เพราะสามารถผลิตเพื่อบริโภคและส่งออกได้ดี จึงมีความมั่นคงด้านอาหารในระดับหนึ่ง โดย 5 เดือนแรกของปีนี้ มีการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก 691,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 ส่งออก 548,000 ล้านบาท สินค้าสำคัญๆ มี อาทิ ทุเรียน ข้าว ไก่ปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมวปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175