มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 1,215 คน เกี่ยวกับ "ทัศนะของประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรี"

- ข่าวต้นชั่วโมงผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 1,215 คน เกี่ยวกับ "ทัศนะของประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรี" สำรวจระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2565 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังให้ความเป็นห่วงว่าประชาชนจะใช้ผิดประเภท เพราะประชาชนยังมองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษถึงร้อยละ 63.5

โดยหลังจากที่มีการปลดล็อกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 ตอบว่าไม่เคยใช้กัญชา และร้อยละ 12.1 ตอบว่าเคยใช้ในช่วงไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องดื่มร้อยละ 34, อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ร้อยละ 26.3, ขนม คุกกี้ร้อยละ 19.7

ในการสำรวจการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ พบว่าหากแพทย์หรือหมอสั่งยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 จะไม่ใช้ เพราะกังวลผลข้างเคียง กลัวใช้ผิด ยังไม่มีผลวิจัยที่เพียงพอ ส่วนที่ตอบว่าใช้มีจำนวนร้อยละ 29 เพราะอยู่ในการดูแลของแพทย์ สนับสนุนเกษตรกรและร้อยละ 10.5 ไม่แน่ใจ

การสำรวจทัศนคติต่อการเปิดเสรีกัญชา ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 41.7 เห็นด้วย และส่วนที่เห็นด้วยส่วนใหญ่คือใช้ทางการแพทย์และสันทนาการ
อย่างไรก็ดีการปลดล็อกกัญชา กัญชงจากบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พืชกัญชา กัญชง จะสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับเกษตรกรประมาณ 8 แสนถึง 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปีต่อไร่ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ขณะที่จะส่งผลมูลค่าเศรษฐกิจประมาณ 3-5 หมื่นล้านบาท โตเฉลี่ยร้อยละ 15 ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลจากนโยบายในการส่งเสริม รวมไปถึงความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)