กรรมการเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย

- ข่าวต้นชั่วโมง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจขึ้น โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าจะมีการพิจารณาหลายเรื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย รัฐบาลเป็นห่วงเรื่องนี้มาก กระทรวงการคลังจึงพยายามเข้าไปดูแล

ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่เข้าช่วยเหลือ อาทิ มาตรการพักการชำระหนี้ ยืดหรือขยายเวลาการชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ ก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อาทิ ธนาคารออมสิน ออกโครงการมีที่มีเงิน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีเงินทุน ในต้นทุนราคาถูกลง ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ต่างออกมาหลายโครงการแล้ว
ขณะเดียวกัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมาตรการช่วยเหลือเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีการบังคับคดี หรือยึดทรัพย์และขายทอดตลาด กรณีที่ลูกหนี้อยู่ในขั้นการชำระหนี้ปิดบัญชีหรือกำลังไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นในการชำระหนี้มากขึ้น เช่น การขยายเวลาการชำระเป็น 30 ปี การปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
นายกฤษฎากล่าวว่า “เราพยายามช่วยให้ได้มากที่สุด และมีมาตรการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงการคลังเข้าไปร่วมในการจัดมหกรรมไกล่เลี่ยหนี้ทั่วประเทศด้วย พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมมาตรการเยอะพอสมควร ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนมาตลอด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจจะรวมเรื่องนี้เข้าไปด้วย”


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)