มาเลเซีย งดส่งออกเนื้อไก่ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายโรนัลด์ กิอันดี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย ออกประกาศวันที่ (4 ส.ค.) ห้ามส่งออกเนื้อไก่ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยยืนยันว่า การแทรกแซงนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกสภานิติบัญญัติมาเลเซียแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามส่งออกเนื้อไก่ เพราะทำให้ต้องสูญเสียลูกค้า โดยยกตัวอย่างสิงคโปร์ที่เป็นลูกค้ารายสำคัญ ที่มีการเปลี่ยนไปสั่งซื้อเนื้อไก่จากอินโดนีเซียและไทย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มาเลเซีย ยืนยันว่า หลายประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารก็จะใช้มาตรการเดียวกันนี้ คือห้ามการส่งออกไปจนกว่าผลผลิตจะมีมากเกินความต้องการในประเทศ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน มาเลเซียห้ามการส่งออกเนื้อไก่จำนวน 3 ล้าน 6 แสนตัว เพื่อแก้ไขปัญหามีเนื้อไก่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ทำให้อาหารมีราคาแพง ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้าม ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน รัฐบาลผ่อนคลายให้ส่งออกไก่มีชีวิตบางชนิดไปยังสิงคโปร์ได้


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติว่าขณะนี้มาเลเซียมีเนื้อไก่ล้นตลาด อยู่ที่ร้อยละ 106 สามารถส่งออกไก่ไปยังประเทศอื่นได้ พร้อมกำหนดเพดานราคาไว้ที่ 9.40 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมาเลเซียได้ประกาศห้ามส่งออกเนื้อไก่อีกครั้ง โดยให้มีผลไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)