ครม.อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขึ้นเป็น 20.50 บาทต่อกิโลกรัม

- ข่าวต้นชั่วโมง


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากเดิม 19 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 20.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
หลังไม่ได้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบมาตั้งแต่ปี 57 หรือ 8 ปีมาแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมที่ได้รับผลกระทบ จากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยให้มีผล นับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดได้ และให้กระทรวงพิจารณาการปรับขึ้นราคา ผลิตภัณฑ์นมให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จะทำโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านอื่นๆต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบขึ้น จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในตลาดนมพาณิชย์ต้องปรับราคาจำหน่ายตามต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งขนาดบรรจุที่จำหน่ายมากที่สุดคือ 250 มิลลิลิตร จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกล่องละ 0.40 บาท แต่ช่วงแรกคงกระทบไม่มาก เพราะเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนการปรับราคา


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)