เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ก่อนหมดเขต 31 สิงหาคม 2565 นี้

- ข่าวต้นชั่วโมง


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้จัดสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง พร้อมกำหนดช่วงระยะเวลาการรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ จากข้อมูลการรายงานในระบบมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วจำนวน 2,952,543 คน ในจำนวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้

กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากที่สุดจำนวน 1,695,665 คน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 1,564,527 คน
กลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนจำนวน 49,567 คน
กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-2 ปีจำนวน 46,161 ราย
กลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจำนวน 38,106 ราย
กลุ่มอื่นๆ 278,646 คน

โดยขณะนี้ยังคงมีหน่วยบริการทั่วประเทศที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ได้เร่งทยอยรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
“นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันแล้วก็จะสิ้นสุดช่วงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว สปสช. ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้าน ซึ่งต้องย้ำว่าเป็นบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ สปสช. มอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตหากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่โรคไข้หวัดแพร่ระบาดซึ่งวัคซีนฯ สามารถป้องกันได้”
สอบถามเพิ่มเติมการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhsoและ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง