ไทยเร่งพัฒนานักวางแผนการเงินจำนวนมาก ตามความต้องการที่มีต่อบริการวางแผนการเงินในประเทศไทย

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นของนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของนักวางแผนการเงิน CFP ต่างระบุว่า ในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาวางแผนทางการเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลสำรวจของ Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกเกี่ยวกับการให้บริการวางแผนการเงินในอนาคต พบว่า 80% ของนักวางแผนการเงิน CFP เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ความต้องการที่มีต่อบริการวางแผนการเงินในประเทศไทยและทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

สำหรับเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมคนถึงต้องการใช้บริการวางแผนการเงินมากขึ้น เนื่องจากต้องการเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการวางแผนการเงินที่เพิ่มขึ้น ความต้องการคำปรึกษาจากมืออาชีพเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้บริการจากกลุ่มคนรุ่นใหม่

อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจที่ว่า การบริการที่ลูกค้าต้องการจากนักวางแผนการเงิน CFP มากที่สุดในอนาคตคืออะไร โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นในเรื่อง การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนมรดกและการส่งต่อความมั่งคั่ง รวมถึงการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และ Long-term care ตามลำดับ
นายวศิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 421 คน ซึ่งถือว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 90,000 คน จีนมี 26,000 คน ญี่ปุ่น 24,000 คน
ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของคนไทยที่หันมาใส่ใจสร้างสุขภาพทางการเงินกันมากขึ้น โดยคาดว่าภายใน 5 ปีจะเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ได้ถึง 1,000-1,200 คน หรือประมาณ 100 คนต่อปี


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)