รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ (P7)

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ P7 จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือนพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์) เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
มีความกระตือรือล้น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
มีประสบการณ์งานด้านการผลิตรายการวิทยุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความสามารถ
มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุ ลงเสียงอ่านสปอต ลงเสียงสารคดี
มีทักษะการบรรยายงานพิธีต่างๆ
มีทักษะในการเขียนบท สคริปต์รายการได้
มีความสามารถและทักษะในการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามอักขระภาษาไทย
มีทักษะการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหาตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ดี
การรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
ส่งทาง e-mail : hrchularadio101.5@gmail.com
สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code ตามที่แนบมาพร้อมนี้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2183973 ต่อ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง www.curadio.chula.ac.th
 Download File


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol