SHECU จุฬาฯ เชิญร่วมกิจกรรม Chula Safety 2023 ร่วมสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

มาร่วมสร้างความปลอดภัยไปด้วยกันที่งาน
Chula Safety 2023: Wellwork & Wellbeing: Thriving Together
ร่วมสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน
16 - 18 สิงหาคม 2566 นี้ ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 3 จุฬาฯ

(Chula Safety 2023) ภายใต้แนวคิด "Wellwork & Wellbeing: Thriving Together ร่วมสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน"
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHECU) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธส่งเสริมความปลอดภัย ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2566 (Chula Safety 2023) ภายใต้แนวคิด "Wellwork & Wellbeing: Thriving Together ร่วมสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน"

ซึ่งจัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงานให้กับประชาคมจุฬาฯ และสาธารณะ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะที่ดีไปด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 นี้ โดยจัดขึ้นที่ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม Chula Safety 2023 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเยี่ยมชมบูธส่งเสริมความปลอดภัย

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ Active Shooter"
2) ปาฐกถา หัวข้อ "ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน"
3) การอบรม เรื่อง “กินอยู่ดี ทำงานมีสุข (โภชนบำบัด)”
4) การอบรม เรื่อง “การดับเพลิงและกู้ภัยจากเพลิงไหม้แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า”
5) การอบรม เรื่อง “5 วิธี DIY ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม”
6) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ท่ายืดเหยียดพิชิตอาการออฟฟิศซินโดรม”
และ 7) Safety talk “ร่วมสร้างประชาคมจุฬาฯ ปลอดภัย กับความท้าทายในการยกระดับความปลอดภัยรั้วจามจุรี” มาพร้อมกับบูธแสดงสินค้า PPE นวัตกรรม และการบริการด้านความปลอดภัย จากส่วนงานในจุฬาฯ และหน่วยงานเอกชน อาทิ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ศูนย์สุขภาวะทางจิต ศูนย์ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยสยาม บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) และบริษัท 3M (ประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดงาน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/ChulaSafety2023 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-5222
 Download File

(Live) รายการ Innovative Wisdom