คำชี้แจง การปรับผังรายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์

จากการที่สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้มีการปรับผังรายการใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.พ. นั้น สถานีวิทยุจุฬาฯใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่อยู่ในระหว่างการทดลองการปรับผังรายการและช่วงเวลาออกอากาศในสื่อเสียงทางวิทยุเท่านั้น ซึ่งยังอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกเพื่อความเหมาะสม นอกจากนั้นจะมีการทดลองให้เนื้อหาสาระของสถานีวิทยุจุฬาฯ ปรากฏทางสื่อด้านภาพและสื่อดิจิทัลมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทันสมัยขึ้น เข้าถึงผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น และตอบสนองและรับใช้สังคมให้ดียิ่งขึ้นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

สถานีวิทยุจุฬาฯ ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาและความเป็นห่วงเป็นใยของมิตรแท้ แฟนคลับทุกท่าน สถานีวิทยุจุฬาฯ ขอยืนยันว่าจะยังดำรงหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่มีคุณภาพสูงสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนทุกท่านคอยติดตามสถานีวิทยุจุฬาฯ ในระยะต่อไป

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง