ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ชั่วคราว

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ฟังสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 mhz

ในวัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

ทางสถานีฯจะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ส่งผลให้ ผู้ฟังไม่สามารถฟังรายการสดออนไลน์ และดาวน์โหลดรายการย้อนหลังได้

ทั้งนี้สามารถรับฟังรายการออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์สำรอง
http://radio11.plathong.net:7590/;stream.mp3

สามารถรับฟังสด และดาวน์โหลดรายการย้อนหลังได้ตามปกติ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง