รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬา “คนฆ่ามะเร็ง”

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวจุฬาฯ รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คนฆ่ามะเร็ง” โดย อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล แพทย์ผู้พัฒนายารักษามะเร็งเพื่อคนไทย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom