รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬา “จุฬาฯ ใบยา วัคซีน ความภาคภูมิใจไทย ความหวังโลก”

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวจุฬาฯ รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“จุฬาฯ ใบยา วัคซีน ความภาคภูมิใจไทย ความหวังโลก” โดย ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO & Co founder ใบยา ไฟโตฟาร์ม สตาร์ทอัพผู้พัฒนาวัคซีนโควิด 19 จากใบพืช


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom