ภาวะเศรษฐกิจจีนกับโควิด-19

- รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ

รับฟังเสียง


ภาวะเศรษฐกิจจีนกับโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้มีการเลิกกิจการและการพักกิจการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานตกงานและว่างงาน เพราะมีการลดลงของความต้องการซื้อสินค้าจากทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าจากเอเชียรายใหญ่ทั้งจากยุโรปและอเมริกายังเผชิญวิกฤตอยู่จึงส่งผลต่อกำลังซื้อที่ลดลง ทางประเทศจีนเริ่มมีการเปิดเมืองอู่ฮั่น และเดินเครื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสั่งซื้อภายในประเทศ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เพราะยังขาดกำลังซื้อจากภายนอกประเทศ
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ภาวะเศรษฐกิจจีนกับโควิด-19
รายการ เปิดโลกเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี

รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สปอตเพื่อสังคม