ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการเปลี่ยนผ่านในระเบียบเศรษฐกิจใหม่

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการเปลี่ยนผ่านในระเบียบเศรษฐกิจใหม่

- Platform Economy and Transition in the New Era under the BRI ASEAN คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและอาเซียน
- นโยบาย Belt And Road Intiative ของจีน มีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ของจีนมาสู่โลกได้อย่างไร

-----------------------

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
วิทยากร : อ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)