แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19

- ททท. เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านล้านบาท
- เตรียมดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทย และชอบเดินทางไปทางไปเที่ยวต่างประเทศ หันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น
- ททท. กำลังจะประกาศ unseen new journey เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวประมาณ 25 แห่งในประเทศ
- ททท. เตรียมดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุ และเป็นกลุ่มที่มีกำลังในการใช้จ่าย ให้ออกมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น

-----------------------

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
วิทยากร : ดร.ยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร