แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วิทยากร : นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)