ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCOV-19

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCOV-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนของกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ และเห็นความพยายามของทุกฝ่าย โดยทั่วโลกได้พยายามเร่งศึกษาวิจัยและผลิตวัคซีนป้องการระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี เริ่มมีวัคซีนทยอยขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉินจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังเกิดการกระจายวัคซีนในทั่วโลกสะสมกว่า 2 พันล้านโดส ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบบ่อยนัก พร้อมระบุว่า แต่สิ่งสำคัญยังคงมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับการกระจายวัคซีน เนื่องจากวัคซีนเข้าถึงประเทศที่มีรายได้สูงก่อน ถึงกระจายไปในประเทศที่มีรายได้น้อย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรับมือได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จุฬาคอฟ 19 ผลิตด้วยเทคโนโลยีการสร้างชิ้นส่วนขนาดเล็กจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยไม่มีการใช้ตัวเชื้อ ที่พัฒนาโดยทีมจุฬาฯ และบริษัท ไบโอเน็ท-เอเชีย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยขณะนี้ได้ผลิตวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนทำหนังสือประกันคุณภาพ และส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออนุมัติการนำเข้า โดยเตรียมทดลองใช้ในอาสาสมัครภายในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีทีมที่มุ่งมั่น และมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย และทำได้เร็ว โดยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทย และประเทศเพื่อนบ้านได้

-----------------------

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
วิทยากร : ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom