ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : รู้จักเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ต่าง ๆ

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : รู้จักเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ต่าง ๆ


รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
วิทยากร : ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom