ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้นมา โดยมีศักยภาพในการฉีดอยู่ที่ประมาณ 2,000-2,500 คนต่อวัน ครอบคลุมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในเขตปทุมวัน รวมถึงพนักงานบริการโดยสารสาธารณะ ซึ่งหากในอนาคตมีวัคซีนมากขึ้นก็พร้อมเพิ่มขอบเขตของการฉีดวัคซีนให้กระจายมากขึ้น

-----------------------
รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
วิทยากร : ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom