ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : สมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" กับการรักษาโควิด - 19

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : สมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" กับการรักษาโควิด - 19

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรว่า งานวิจัยฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย ได้มีการศึกษาวิจัยทั้งโมเดล หลอดทดลอง ในระยะที่ไม่เกี่ยวกับคน พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส การเพิ่มจำนวนแต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าเซลล์ หลังจากนั้นจึงมีการศึกษาถึงสารสกัดฟ้าทะลายโจร ถึงประสิทธิภาพการรักษา พบว่า สามารถลดความรุนแรงของอาการได้ และมีแนวโน้มปริมาณเชื้อไวรัส ลดลง และต้านการอักเสบได้ โดยจากผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพ จึงนำมาสู่การทดลองในคน โดยดำเนินการทดลองจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 57 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร 29 คน และไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร 28 คน พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ไม่พบอาการปอดอักเสบ แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร พบอาการปอดอักเสบ 3 คน โดยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพื่อขึ้นทะเบียนยาหลักแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรได้เพิ่มฟ้าทะลายโจรทั้งแบบผงและสารสกัด เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ นำมารักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนกรณีการถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจรที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ นั้นการรายงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารมีข้อผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขการรายงานทางสถิติ จึงมีการดึงข้อมูลตัวนี้กลับมาแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ แต่ในทางปฎิบัติฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาที่สามารถใช้รักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อได้ โดยคุณสมบัติสำคัญของยาฟ้าทะลายโจร ก่อนที่จะนำมาใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการใช้รักษาโรคไข้หวัดมาก่อน เนื่องจากมีสรรพคุณต้านไวรัส ลดไข้ การอักเสบ และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยงานวิจัยบางรายงานระบุว่า สามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้ด้วย จึงทำให้ในขณะนี้มีการทำงานวิจัยเรื่องฟ้าทะลายโจรจำนวนมาก เนื่องจากพบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อาจจะช่วยรักษาได้อีกหลายโรค

พร้อมระบุว่า ยาฟ้าทะลายโจรมีทั้งแบบแคปซูลและแบบเม็ด สามารถรับประทานได้วันละ 180 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหากรับประทานยาฟ้าทะลายโจรเกิน 5 วัน อาการไม่ดีขึ้น จะต้องปรับการรักษา โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวด้วยว่า การศึกษายาใด ๆ จะต้องทดลองในหลายระยะ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูงสุด

----------------------
รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
วิทยากร : นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)