อากาศไปรษณีย์ แรกมีในรัชกาลที่ 6

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


อากาศไปรษณีย์ แรกมีในรัชกาลที่ 6

เมื่อการบินในสยามที่เริ่มต้นในรัชกาลที่ 6 ได้สร้างกิจการใหม่เพื่อการสื่อสารทั่วไทย รวดเร็วและเข้าถึงได้ในหลายพื้นที่ จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "อากาศไปรษณีย์ แรกมีในรัชกาลที่ 6"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร