สะพานชุด "เจริญ"

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


สะพานชุด "เจริญ"

1 มกราคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 6 ย้อนระลึกพระราชกรณียกิจในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ที่ยังคงเป็นประโยชน์อยู่จนถึงปัจจุบัน จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "สะพานชุด เจริญ"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)