โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

เปิดตัวโครงการ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้อง i-think อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน (นาที 2.30)
โดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2. บทบาทของวิศวฯ จุฬาฯ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน (นาที 16)
โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom