นิยามความรักจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


นิยามความรักจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6

จากปลายปากกาขององค์นักประพันธ์ไทย ผู้ทรงถ่ายทอดภาพของความรักสู่งานวรรณกรรมที่ยังคงความประทับใจมาจนถึงปัจจุบัน จามจุรีมีเรื่องเล่าขอมาเล่าเรื่องความรักที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอน "นิยามความรักจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น