ว่าวในประวัติศาสตร์ไทย

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


ว่าวในประวัติศาสตร์ไทย

ว่าว การละเล่นที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก ผูกพันอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามที่ยังคงเอกลักษณ์แห่งความรื่นรมย์จนถึงปัจจุบัน จามจุรีมีเรื่องเล่าขอเล่าเรื่อง "ว่าวในประวัติศาสตร์ไทย"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom