ภาษาไทยในเกาะสีชัง

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


ภาษาไทยในเกาะสีชัง

ชื่ออาคารสถานที่ในพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระปิยมหาราช ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่และพระปรีชาสามารถทางภาษาไทย จามจุรีมีเรื่องเล่าเสนอตอน "ภาษาไทยในเกาะสีชัง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร