เปิดตัวโครงการ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


เปิดตัวโครงการ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"

พิธีเปิดโครงการ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม


1. กล่าวรายงานโครงการโดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล หัวหน้าโครงการและรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นาที 6.45)

2. กล่าวเปิดโครงการโดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นาที 14.10)
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)