การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ทุนทางวัฒธรรมต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองและวิถีชุมชุนอย่างยั่งยืน (นาที 2.10)
โดย ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2. ตัวอย่างการศึกษาเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาชาติ (นาที 15.40)
โดย ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองยุโรปกลาง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
.
ส่วนหนึ่งจากเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)