สถาบันการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


สถาบันการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างคนรุ่นใหม่และใช้องค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยืนอย่างไร (นาที 3.45)
โดย รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ส่วนหนึ่งจากเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น