การลดก๊าซเรือนกระจก

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


การลดก๊าซเรือนกระจก

การลดก๊าซเรือนกระจก
• ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยเผชิญอยู่คืออะไรบ้าง
• ประเทศไทยประกาศคำมั่นต่อที่ประชุม COP26 ว่าจะเป็น Carbon Neutral ภายในปี 2050 เป็น Net Zero Green House Gas ในปี 2065 และจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ภายในปี 2030 เรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ. 2515
วิทยากร: กิจจา จำนงค์อาษา วศ. 2510 และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการคลินิก 101.5