การให้ยาชนิดต่างๆ กับหมาแมว

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


การให้ยาชนิดต่างๆ กับหมาแมว

การให้ยาชนิดต่างๆ กับหมาแมว (นาที 7.20)
ยาเหล่านี้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยกับหมาแมว
• การใช้ยาหยอดหู
• การใช้ยาหยอดหลังและข้อควรระวัง
• การเก็บรักษายาสัตว์
ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 22.45)
สัตว์มีพิษใกล้ตัวที่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง
โดย แพรพลอย บัวมั่น (แพร) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 3
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น