ฟ้าผ่าใช้เหล้าช่วยพ่นให้ฟื้นได้จริงหรือไม่ ? #SciFind_39

- รายการ Sci Findฟ้าผ่าใช้เหล้าช่วยพ่นให้ฟื้นได้จริงหรือไม่ ? #SciFind_39

ฟ้าผ่าใช้เหล้าช่วยพ่นให้ฟื้นได้จริงหรือไม่ ?
ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find

คลิก...ฟังรายการเต็มๆที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...
ติดตามฟังรายการ Sci Find ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น.

#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)