แนะนำหลักสูตรปริญญาโท นวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน จุฬาฯ

- รายการ Envi Insider by ดร.โอ

รับฟังเสียง


แนะนำหลักสูตรปริญญาโท นวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรใหม่ "สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Innovative Engineering for Sustainability) หรือหลักสูตร IES ภายใต้แนวคิด Innovation towards Sustainability การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้น่าสนใจและต่อยอดสู่การทำงานอะไรได้ ตอบโจทย์ประเทศในเรื่องการพัฒนาที่มุ่งสู่งความยั่งยืนได้อย่างไร ใครเรียนหลักสูตรนี้ได้บ้าง และการเรียนยืดหยุ่นแค่ไหน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร