การดูแลสุขภาพฟันม้า

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


การดูแลสุขภาพฟันม้า

ม้า เป็นสัตว์เลี้ยงอีกชนิดที่เริ่มมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ในทางการกีฬา ปัญหาที่มักพบบ่อยในม้าคือ "ฟันม้า" อวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหาร

ม้าเป็นสัตว์กินพืชที่เล็มหญ้า มีฟันที่มีลักษณะพิเศษ (ต่างจากสุนัขและแมว) เรียกว่า “Hypsodont teeth” ซึ่งเป็นฟันชนิดที่มีการสึก (จากการเคี้ยว) และมีการเจริญเคลื่อนตัวขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาจนหมดอายุของฟัน ทำให้ลักษณะของหน้าตัดของฟัน รวมถึงตัวฟันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เราจึงสามารถใช้ลักษณะที่เปลี่ยนไปของฟันนี้ทำนายอายุของม้าได้ค่อนข้างแม่นยำ

ลักษณะการเคี้ยวของม้า การเปลี่ยนแปลงของฟันม้า และการแสดงออกของม้าที่สามารถบอกปัญหาสุขภาพฟัน (นาที 7.50)

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 23.10)
เทคนิคการเลี้ยงลูกนก
โดย ธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น (โอ๊ค) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 1
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 101

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 147