นายกฯ ออสเตรเลียคนใหม่จะเปลี่ยนการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือไม่ | การปฏิบัติตัวสองมาตรฐานของจีนเรื่องเขตอิทธิพลของมหาอำนาจ

- รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม

รับฟังเสียง


นายกฯ ออสเตรเลียคนใหม่จะเปลี่ยนการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือไม่ | การปฏิบัติตัวสองมาตรฐานของจีนเรื่องเขตอิทธิพลของมหาอำนาจ

[1] นายกฯ คนใหม่ของออสเตรเลียจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือไม่ (นาที 3.30)

[2] การปฏิบัติตัวสองมาตรฐานของจีนในเรื่องเขตอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ (นาที 14.10)

[3] มีอะไรคล้ายกันในแนวคิดของ Kissinger กับ Putin (นาที 30.45)

[4] นัยสำคัญในกรอบความร่วมมือ Indo-Pacific Economic Framework ของประธานาธิบดีไบเดน (นาที 53.50)
_________________

[1] นายกฯ ออสเตรเลียคนใหม่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือไม่ | นาที 3.30
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลีย แอนโทนี แอลบานีส (Anthony Albanese) จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศหรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับจีน สหรัฐ อาเซียน
[2] การปฏิบัติตัวสองมาตรฐานของจีนในเรื่องเขตอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ | นาที 14.10
• ออสเตรเลียเตือนผู้นำหมู่เกาะโซโลมอน (ในมหาสมุทรแปซิฟิก) ว่าการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงกับจีน จะเป็นการเปิดโอกาสให้จีนเข้ามาตั้งฐานทัพได้

• จีนเดินทางไปทั่วหมู่เกาะในแปซิฟิก (ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของออสเตรเลีย) โดยบอกว่าเพื่อสร้างความร่วมมือกันทั้งด้านความมั่นคงและการค้าเสรี ต้องบอกว่าจีนให้ความสำคัญกับประเทศเล็กๆ ที่มักถูกละเลยและเดินทางสร้างความสัมพันธ์ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก

• เปรียบเทียบการปฏิบัติตัวสองมาตรฐานของจีนในเรื่องเขตอิทธิพลหรือสวนหลังบ้าน ถ้าเป็นเขตอิทธิพลของประเทศตะวันตกก็จะวิพากษ์วิจารณ์ แต่ถ้าเป็นเขตอิทธิพลของจีนหรือพวกเดียวกันก็จะเพิกเฉย
[3] มีอะไรคล้ายกันในแนวคิดของ Kissinger กับ Putin | นาที 30.45
Henry Kissinger เชื่อในดุลแห่งอำนาจที่เกิดจากประเทศมหาอำนาจ คือให้ความสำคัญกับประเทศมหาอำนาจมากกว่าประเทศเล็กๆ

• คำสัมภาษณ์จากปากปูตินเมื่อครั้งที่ได้พบ Henry Kissinger (จากหนังสือ First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President) มีอะไรในแนวคิดของทั้งสองคนนี้ที่คล้ายกัน

• Kissinger ให้ความเห็นเรื่องสงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่างไรในที่ประชุม World Economic Forum 2022

• อดีตทูตรัสเซียวิจารณ์ปูตินเรื่องการรุกรานยูเครน ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ ท่านก็น่านับถือตรงที่กล้าพูดอย่างพูดตรงไปตรงมา แม้ว่าจะทำให้ให้อนาคตการทำงานและผลประโยชน์ส่วนตัวตกอยู่ในความเสี่ยงก็ตาม
[4] นัยสำคัญใน Indo-Pacific Economic Framework ของประธานาธิบดีไบเดน | นาที 53.50
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เดินทางเยือนเอเชีย เดินหน้าเรื่อง Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) มีนัยสำคัญอะไรภายใต้กรอบความร่วมมือนี้
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)