ต้นไม้ใหญ่ในเมืองกับวิศวกรรมนิวเคลียร์ | จุฬาปริทรรศน์

- รายการจุฬาปริทรรศน์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองกับวิศวกรรมนิวเคลียร์ | จุฬาปริทรรศน์

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 12 มิ.ย. 65
ติดตามการดูแลสุขภาพต้นไม้ใหญ่ในเมือง ด้วยองค์ความรู้วิศวกรรมนิวเคลียร์

โดย รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค

(Live) รายการ Classical Music