ทำอย่างไรเมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


ทำอย่างไรเมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

ทำอย่างไรเมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน (นาที 6.45)
ต้องพาสุนัขและแมวขึ้นเครื่องบิน มีขั้นตอนและเรื่องอะไรบ้างที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องเตรียมตัวและระมัดระวัง
ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 22)
เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้กระบะทรายแมว
โดย แพรพลอย บัวมั่น (แพร) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 4
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 101

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 147