นวัตกรรมท้าทายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


นวัตกรรมท้าทายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก

นวัตกรรมท้าทายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.กรรณาภรณ์ สุริยผล หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 101

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 147