สัตว์เลี้ยงกับการฝังเข็ม

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


สัตว์เลี้ยงกับการฝังเข็ม

สัตว์เลี้ยงกับการฝังเข็ม (นาที 5.30)
การฝังเข็มสัตว์ เป็นการสัตวแพทย์ทางเลือกเพื่อรักษาอาการหรือโรคอะไรในสัตว์ สามารถฝังเข็มกับสัตว์ชนิดใดได้บ้าง การเตรียมตัวสัตว์ก่อนฝังเข็ม และควรพาสัตว์ไปฝังเข็มบ่อยแค่ไหน
ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 20.50)
วิธีดูแลน้องหมาให้มีสุขภาพดี
โดย แพรพลอย บัวมั่น (แพร) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 4
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สปอตเพื่อสังคม