เกาะกระแสการตลาดปี 2565 ครึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจ

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


เกาะกระแสการตลาดปี 2565 ครึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจ

เกาะกระแสการตลาดปี 2565 ครึ่งปีแรกมีเทรนด์อะไรน่าสนใจ และยังได้ไปต่อในครึ่งปีหลัง ธุรกิจเล่นกับกระแสเหล่านี้แล้วหรือยัง (นาที 3.45)

1. ความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) ความแตกต่างในที่นี้หมายถึงการเข้าใจสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเพศ แต่เป็นได้ทั้งเรื่องรูปร่าง หน้าตา เชื้อชาติ ฯลฯ คำถามสำคัญคือแนวคิดเรื่องความแตกต่างหลากหลายจะเป็นแค่กระแสฉาบฉวยและหายไปไหม

2. ปรับรูปแบบการทำงานและสวัสดิการให้เหมาะกับชีวิตยุคโควิดมากขึ้น เป็นเรื่องท้าทายและสามารถดึงดูดคนที่เป็น talent ยุคใหม่ให้อยากเข้ามาทำงานด้วย

3. ดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตภายใน ลดของเสียให้มากที่สุด

4. Digital token เราจะเห็นหลายองค์กรไม่ว่าเก่าหรือใหม่ต่างก็หยิบเรื่องเหรียญดิจิทัลมาเล่นกัน
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School

(Live) รายการ Classical Music