ทำไมหลายองค์กรทำเรื่อง Transformation ไม่สำเร็จ

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


ทำไมหลายองค์กรทำเรื่อง Transformation ไม่สำเร็จ

• ความหมายของคำว่า Transformation การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือการยกเครื่องภายในองค์กรที่มากกว่าคำว่า change (นาที 4.20)

• Transformation ทำไมทำครั้งเดียวแล้วยังไม่จบ องค์กรยังต้องทำต่อเรื่อยๆ (นาที 7.30)

• หลายองค์กรทำเรื่อง Transformation ไม่สำเร็จ ปัญหาใหญ่เกิดจากการไม่ตอบรับของพนักงาน ทำไมเป็นเช่นนั้น? (นาที 8.40)

• หัวใจที่ทำให้ Transformation ประสบผลสำเร็จและไปต่อได้ตลอดรอดฝั่งต้องเกิดจากคนในองค์กร ไม่ได้เกิดจากตัวผู้บริหารเท่านั้น (นาที 10.20)

• การจะทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมควรเริ่มจากอะไร (นาที 13.20)

• สิ่งที่ผู้นำต้องมีสำหรับการนำพาองค์กรไปสู่ Transformation (นาที 17.15)

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) รายการ Baka Club