เก็บตกประเด็นน่าสนใจจาก World Economic Forum 2022

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


เก็บตกประเด็นน่าสนใจจาก World Economic Forum 2022

• บรรยากาศที่เกิดขึ้นในงาน World Economic Forum 2022 มีผู้นำระดับโลกและผู้บริหารองค์กรระดับสูงจากหลากหลายประเทศมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ปีนี้มาในธีม "จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์" (นาที 3.30)

• แม้เรื่องรัสเซีย-ยูเครนจะถูกพูดถึงกันมากในหลายเวที แต่กลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ของโลกตอนนี้ที่คนให้ความสนใจกันมากคือ Food security หรือความมั่นคงทางอาหาร (นาที 9)

• มุมมองเรื่องอนาคตของ Digital currency กับเทคโนโลยีการเงิน (นาที 12)

• Deep collaboration ปรากฏการณ์ร่วมมือกันขององค์กรขนาดใหญ่ จากคู่แข่งเป็นคู่ค้า (นาที 16.10)
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16

(Live) รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย