สถานการณ์โรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


สถานการณ์โรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สถานการณ์โรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ตอนที่ 1)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)