คิดจะเลี้ยงสัตว์ทั้งที ต้องเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


คิดจะเลี้ยงสัตว์ทั้งที ต้องเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ

คิดจะเลี้ยงสัตว์ทั้งที ต้องเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ (นาที 4.40)
สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในบ้านที่เจ้าของสัตว์ต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกตัวนั้น เรื่องอะไรบ้างที่เจ้าของต้องใส่ใจและเตรียมพร้อมเมื่อคิดจะมีสัตว์เลี้ยง
ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 18.40)
วิธีป้อนยาให้น้องแมว ทำเองได้ ไม่ยากเลย
โดย แพรพลอย บัวมั่น (แพร) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 4
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร